Ferðin til Svíþjóðar

Þann 24. ágúst síðastliðin hélt hluti stjórnarmeðlima (Hallgrímur, Embla og Freyja) til Svíþjóðar (nánar tiltekið Stokkhólms) á fund Evrópusamtaka um Sjálfstætt líf, ENIL. ULOBA, norskt samvinnufyrirtæki um notendastýrða persónulega aðstoð, styrkti okkur til fararinnar ásamt öðrum löndum sem eru skammt á veg komin í baráttu fyrir sjálfstæðu lífi fatlaðs fólks.

Fundurinn stóð yfir í tvo daga en þangað kom baráttufólk og fræðafólk frá ólíkum hópum til þess að skapa grundvöll fyrir þekkingaröflun, tengslamyndun og jafningjaráðgjöf. Fjallað var um hugmyndafræðina um sjálfstætt líf, helstu mannréttindasáttmála og gildi þeirra, ásamt því sem hvert land kynnti stöðu mála. Markmið fundarins var jafnframt að skoða stöðu Evrópusamtakana í dag út frá stöðu þeirra þjóða sem tóku þátt í fundinum og fjalla um hvernig þau gætu eflt samstöðu meðlima samtakanna til frekari árangurs hverrar þjóðar. Í ljós kom að sömu hindranir eru til staðar í ólíkum þjóðfélögum, mikill skortur er á sterkari lagaramma um réttindi fatlaðs fólks, t.d. gegn mismunun, og mikilvægt er að skapa sterkari grundvöll til jafningjaráðgjafar í hverju landi og alþjóðlega. Fundarmeðlimir voru sammála um að gera þyrfti átak í þessum málum og mun ENIL á næstu mánuðum skoða hvernig hægt er að bregðast við.

Freyja Haraldsdóttir, varaformaður stjórnar NPA stöðvarinnar, kynnti niðurstöður samvinnurannsóknar doktorsverkefnis Vilborgar Jóhannsdóttur, lektor í þroskaþjálfafræði og doktorsnema í fötlunarfræði, um innleiðingu á notendastýrðri persónulegri aðstoð og hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf á Íslandi. Niðurstöðurnar lýsa vel stöðunni á Íslandi og beindi Freyja sérstaklega sjónum að áhrifum kreppunnar á þróunina í baráttu íslensks fatlaðs fólks fyrir sjálfstæðu lífi.

Íslenski hópurinn nýtti ferðina einnig til þess að skoða fleiri samvinnufyrirtæki í eigu fatlaðs fólks sem sérhæfa sig í ráðgjöf og utanumhaldi varðandi NPA. Samvinnufyrirtækið STIL (Stockholm independent living center), sem er það elsta í Svíþjóð, tók á móti stjórnarmeðlimum og kynnti þeim starfsemi sína, hugmyndafræði, sögulega þróun og helstu baráttumál. Adolf Ratzka, einn af helstu frumkvöðlum á Norðurlöndunum og víðar, bauð hópnum á sinn fund og veitti mikilvæga ráðgjöf og benti á þætti sem styrkja baráttuna og efla samstöðu fatlaðs fólks hér á landi.

Þessi ferð mun nýtast stjórn NPA miðstöðvarinnar á áframhaldandi vinnu sinni og skapaði tækifæri til alþjóðlegrar þáttöku og tengsla sem nauðsynleg er í því veigamikla og spennandi verkefni sem fatlað fólk á Íslandi á fyrir höndum.

Fyrir hönd stjórnar,
Freyja Haraldsdóttir, varaformaður
Embla Ágústsdóttir, meðstjórnandi

Prenta | Netfang

Stjórnarmenn fara á ráðstefnu í Svíþjóð

enil

Dagana 26. og 27. ágúst verður haldin ráðstefna í Stokkhólmi í Svíþjóð. Þessi ráðstefna er fyrst og fremst haldin til að koma á samskiptum og miðla reynslu hreyfinga fólks um sjálfstætt líf í Danmörku, Eistlandi, Finnlandi, Íslandi, Lettlandi, Lithán, Noregi og Svíþjóð. Það er ENIL (European Network on Independent Living) sem stendur fyrir ráðstefnunni en JAG í Stokkhólmi er gestgjafinn.

Að senda fólk erlendis á ráðstefnu er dýrt og sérstaklega erfitt fyrir lítil félög sem eru stutt á veg komin. Við erum því fegin því að ULOBA, "systurfélag" okkar í Noregi, hefur boðist til að borga fyrir flug og gistingu fyrir okkur og þökkum við þeim kærlega fyrir aðstoðina. Þeir styrkja aðeins fólk frá "þróunarríkjum" í baráttunni fyrir sjáfstæðu lífi, þ.e.s.a. löndum sem eiga langt í land í þeirri baráttu eins og Eistland, Lettland, Litháen og Ísland.

Á ráðstefunni verður fyrst boðið upp á námskeið um sjálfstætt líf, en verður um ýmislegt sem nýtist í barátunni fyrir sjálfstæðu lífi. Eftir það, eða seinnipartinn á fimmtudeginum byrjar sjálfur fundurinn en þar verða ýmsir með fyrirlestra eins og formaður JAG, formaður ENIL í Noregi, stjórnarmaður STIL og okkar stjórnamaður Freyja Haraldsdóttir.

Á seinni deginum verða einnig ýmsir fyrirlesarar og má þar nefna Adolf Ratzka (ILI Svíþjóð) og Jamie Bolling (ENIL). Einnig mun hvert land kynna stöðu sína á notendastýrðri persónulegri aðstoð, afstofnanavæðingu og löggjöf.

Nánar um dagskrá ráðstefnunar má sjá á vef JAG: Dagskrá á ensku (Word skjal)

Prenta | Netfang

NPA miðstöðin stofnuð

Miðvikudaginn 16. júní 2010, var stofnfundur NPA miðstöðvarinnar haldinn.

Fundurinn var fjölmennur og var 15 manna lágmark stofnfélaga rúmlega tvöfaldað því að 33 manns gerðust stofnfélagar á fundinum.

Fundinum var stýrt af skipulega stýrt af Ragnar Gunnari Þórhallssyni og voru einnig sérfræðingar frá KPMG á fundinum m.a. til að svara ýmsum spurningum sem upp komu á fundinum.

Stofnfélagar kusu stjórn NPA miðstöðvarinnar og má sjá mynd af stjórninni ásamt varamönnum hér efst. Frá vinstri til hægri á myndinni eru þarna: Ágústa Eir Gunnarsdóttir, Gísli Björnsson varamaður, Freyja Haraldsdóttir, Hallgrímur Eymundsson formaður, Embla Ágústsdóttir, Rúnar Björn Þorkelsson varamaður, Aldís Sigurðardóttir og Ásdís Jenna Ástráðsdóttir varamaður.

Ég þakka öllum fundarmönnum kærlega fyrir góðan fund og séstaklega öllum stofnfélögunum. Nú þurfum við öll að róa öllum árum að því að NPA miðstöðin verði að veruleika sem allra fyrst.

Hallgrímur Eymundsson,
formaður stjórnar NPA miðstöðvar

Prenta | Netfang

Fleiri greinar...