Þroskaþjálfi óskast til starfa

NPA miðstöðin óskar eftir að ráða þroskaþjálfa eða starfsmann með sambærilega menntun í starf sérhæfðs ráðgjafa.

Viðkomandi mun fá tækifæri til þess að taka þátt í að þróa starfið sitt og ásamt því að taka þátt í uppbyggingu á starfsemi og þjónustu NPA miðstöðvarinnar. Markmið starfsins er að skapa umgjörð um framkvæmd NPA, einkum þá þætti er snúa að notendum sem þurfa aðstoð við verkstjórn í NPA. Um er að ræða spennandi, fjölbreytt og lærdómsríkt starf í lifandi starfsumhverfi sem enn er í þróun.

Um getur verið að ræða 50% til 100% starfshlutfall. Unnið er á hefðbundnum skrifstofutíma en vinnutími getur verið sveigjanlegur. Sérstaklega verður horft til umsækjenda sem hafa persónulega reynslu af NPA eða sambærilegu og við tökum fagnandi á móti umsóknum frá fötluðu fólki.

Helstu verkefni:

Ráðgjöf, samskipti og aðstoð við félagsmenn, aðstoðarfólk og aðra um þætti er snúa að framkvæmd NPA og hugmyndafræðina um sjálfstætt líf.

Að taka þátt í almennum störfum og verkefnum á vegum NPA miðstöðvarinnar.

Að veita faglega forystu í starfi.

Að leiðbeina, styðja og hvetja félagsmenn til þátttöku.

Að efla sjálfstæði og sjálfsákvörðunarrétt félagsmanna.

Hæfniskröfur:

Þroskaþjálfamenntun og starfsleyfi sem þroskaþjálfi eða önnur sambærileg menntun og reynsla.

Framhaldsnám í fötlunarfræðum er kostur.

Reynsla af skipulagi faglegs starfs á sviði þroskaþjálfunar.

Þjónustulund og jákvætt viðmót.

Færni og lipurð í mannlegum samskiptum.

Sjálfstæði, ábyrgð í starfi og framtakssemi.

Geta til að bregðast við breyttum aðstæðum.

Almenn og góð tölvukunnátta.

Hreint sakavottorð.

NPA miðstöðin er vaxandi samvinnufélag í eigu fatlaðs fólks og er rekin án ágóðasjónarmiða. Miðstöðin hefur það hlutverk að hafa umsýslu með samningum félagsmanna sinna um notendastýrða persónulega aðstoð (umsýsluaðili). Enn fremur er miðstöðin vinnuveitandi aðstoðarfólks félagsmanna. NPA miðstöðin vinnur samkvæmt hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf og tekur virkan þátt í stefnumótun og innleiðingu þeirrar hugmyndafræði.

Umsókn, ásamt ferilskrá, sendist á This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Umsóknarfrestur er til og með 13. maí 2019, viðkomandi getur hafið störf eftir samkomulagi. Nánari upplýsingar veitir Hjörtur Eysteinsson, framkvæmdastjóri, í síma 567 8270 eða í gegnum This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.