Fátt um svör frá sveitarfélögunum – munu sveitarfélög bregðast skyldum sínum?

Þann 21 júní síðastliðinn sendi NPA miðstöðin frá sér erindi til allra þeirra sveitarfélaga sem að miðstöðin er í samstarfi við ásamt því að birta það opinberlega. Í því erindi var þess krafist að framlög til NPA samninga yrðu hækkuð eða endurreiknuð í til samræmis við ákvæði kjarasamninga aðstoðarfólks, en nýverið var gengið frá hækkunum á kjarasamningum NPA aðstoðarfólks í takt við hækkun á almennum vinnumarkaði. Samkvæmt lögum og reglugerðum sem gilda um NPA, ber sveitarfélögum skylda til þess að uppfæra NPA samninga í takt við gildandi kjarasamninga.

Því miður hefur lítið borið á svörum frá sveitarfélögum, enn sem komið er. Við bindum þó vonir við að öll sveitarfélög gangi frá þessum hækkunum án frekari tafa, annars má búast við því að notendur þurfi að leita réttar síns.

Allar frekari tafir á leiðréttingum NPA samninga setja notendur NPA í mjög erfiða stöðu. Þessi óvissa veldur andlegri streitu ásamt því að það getur beinlínis verið hættulegt að fólk sem þarf mikla aðstoð við allar athafnir daglegs lífs verði að vera án aðstoðar þar sem það hefur ekki fjármagn til að greiða aðstoðarfólki sínu kjarasamningsbundin laun.

Rúnar Björn Herrera Þorkelsson
Formaður NPA miðstöðvarinnar